PROIZVODI
REFERENCE
KONTAKT
O NAMA

Bescarinska zona bb
Brčko distrikt BiH
+387 49 240 400
info@chiara.ba
www.chiara.ba

Industrija boja
Prohema" je osnovana 1998. godine kao preduzeċe za proizvodnju boja i lakova. Uz svesrdnu pomoċ tehnologa iz "Duge", a polazeċi od zahtjeva savremenog društva za ljepšim i urednijim životnim i radnim prostorom, te ispitujuċi želje tržišta i potrošača, te iste godine je plasiran Prohemin prvi proizvod vodorastvoriva boja za enterijer "DISPERZIN". Nakon toga je uslijedila proizvodnja palete naših proizvoda po Duginoj tehnologiji, koje zajedno sa našim distributerima - partnerima plasiramo na teritoriji Bosne i Hercegovine, pa i šire..

Godine 2005., na 33. međunarodnom izboru za kvalitet u Madridu, Španija, Prohemi d.o.o.  je uručen pehar i priznanje za kvalitet. 

Godine 2007., vlasnik Proheme gospodin Dušan Dragiċ je izabran za najmenadžera BiH u srednjem biznisu i uručeno mu je priznanje za ukupan dosadašnji razvoj kompanije, lidersku poziciju u proizvodnji boja i lakova i njihov plasman na tržištu BiH, kvalitet prema standardima ISO 9001:2000, brigu o zaštiti životne sredine i zdravlja radnika, kao i ulaganja u izgradnju savremenog proizvodnog centra i skladišnog prostora. Od 2010 godine CHIARA  d.o.o Brčko gotovo u cijelosti preuzima proizvodni program firme Prohema d.o.o. sa kojom je i prethodnih godina imala veoma uspješnu poslovno tehničku saradnju. CHIARA d.o.o.  je usvojila i zadžala brend Prohema što znači osposobila se za proizvodnju plasman proizvoda na teritorije BiH i u regionu. Firma Chiara se nalazi u industrijskoj zoni Brčko na površini od 2500 m2 čiji je vlasnik "Chiara d.o.o.", u sklopu kojih su:
Poslovni objekat -proizvodno skladišna hala veličine  1000 m2  + spratnost ,
Skladišni prostor površine 500 m2, izgrađen 2010. godine  570 m2SADAŠNJOST

U sadašnjosti Chiara je uspješno pozicionirana u proizvodnji boja i lakova i njihovog plasmana na teritoriji BIH tržištu i šire.
Uporedo sa obezbjeđenjem stručnog kadra bitan element je i savremena oprema koja omoguċava stvaranje sadržajne palete proizvoda sa primjenom u zaštiti betonskih površina, drveta, metala,  jednom rječju, svega onoga što omoguċava da eksterijerni i enterijerni prostori dobiju novu, sadržajniju i ljepšu dimenziju.
Segment prodaje, jedan od najvažnijih elemenata poslovanja prate i marketinške aktivnosti, prezentacije i prospektni materijali, čime se u svakom momentu mogu ispuniti zahtjevi naručioca.
Ovakav pristup  u organizaciji poslovanja, baziran je na usvojenim normama međunarodnih standarda kvaliteta i ogleda se u njihovom uvođenju u sistem poslovanja naše kompanije.  
U želji da bogata ponuda proizvoda u najkraċem roku bude dostupna potrošačima, u Chiari su organizacioni elementi dovedeni do perfekcije tako da krajnji korisnik naručenu robu dobije u roku od 24 sata po porudžbini, na svoju adresu.KVALITETNI PROIZVODI

Osnov kvalitetnog proizvoda je u kadrovima i savremenoj tehnologiji proizvodnje po uzorima na svjetske proizvođače. Kvalitet garantuju analize i kontrole kao i svi potrebni atesti mjerodavnih institucija.
VIZIJA I MISIJA

Mi smo kompanija koja ima kadrove specijalizovane za istraživanje, razvoj, inovacije u proizvodnji boja i lakova a sve u cilju potpunog zadovoljenja svih očekivanja kupaca.

Vizija naše kompanije jeste biti ne veċi od drugih nego ispred drugi i u svakom pogledu izaċi iz klišea zatvorenosti. Naša misija podrazumijeva da u svim oblastima u kojima smo prisutni ostvarimo stabilan rast i razvoj uz pomoċ diverzifikacije i penetracije i to naravno uvijek u skladu sa najvišim svjetskim standardima.POSLOVNA FILOZOFIJA

Naša poslovna filozofija polazi od kupca i njegovih zahtjeva za vrhunskim kvalitetom proizvoda i usluga. Zbog toga je sama prodaja proizvoda samo mali dio niza aktivnosti koje nazivamo našom brigom o kupcu. Prodaja proizvoda prati kompletnu info i logističku podršku, a to podrazumijeva:
-    transport robe do kupca
-    prezentacija proizvoda
-    tehnički servis
-    prospektni materijali
-    info-telefonski servis
POLITIKA FIRME I VRIJEDNOSTI

Svi naši zaposlenici posjeduju iste vrijednosti - profesionalizam na svim nivoima. Praksa je pokazala da su zaposlenici limitirajuċi faktor uspjeha privrednog subjekta, a samo stručan, motivisan, adekvatno stimulisan kadar može da pruži maksimum koji rezultira višestranim zadovoljstvom u sistemu: POSLODAVAC - ZAPOSLENIK - POSLOVNI PARTNER.
Politika kompanije je biti konkurentan na svim nivoima - cijeni i kvalitetu, koji je u skladu sa evropskim standardima kvaliteta. Naša kompanija posjeduje standarde ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004, što ukazuje na to da su naši proizvodi vrhunskog kvaliteta.
Jedan od najvažnijih kvaliteta firme jeste inovativnost i stalno praċenje svjetskih trendova u razvoju i plasiranju novih proizvoda.


ENG
RUS