PROIZVODI
REFERENCE
KONTAKT
O NAMA

Industrija boja
Bescarinska zona bb
Brčko distrikt BiH
+387 49 240 400
info@chiara.ba
www.chiara.ba

- Rafinerija nafte Bosanski Brod -

Za zaštitu kolona za destilaciju, rezervoara za naftu i naftnih derivata, korišten je EPOKSI-POLIURETANSKI sistem antikorozivne zaštite;

SILIKONSKI SISTEM zaštitte je korišten za zaštitu peći temperaturno otpornih do 400°C, kao i dimnjaka na pećima temperaturno otpornih do 600°C i EPOKSI SISTEM za zaštitu betonskih površina izloženih stalnom dejstvu para destilata nafte.
ENG
RUS