FORGOT YOUR DETAILS?

NITRO RAZREĐIVAČ

Smeša organskih rastvarača (estri, ketoni, alkoholi i aromati).

Namjena:

Upotrebljava se za razređivanje proizvoda na nitroceluloznoj osnovi kao i za pranje alata.

Opis

Smeša organskih rastvarača (estri, ketoni, alkoholi i aromati).

Ovde možete preuzeti tehničku dokumentaciju za ovaj proizvod
TEHNIČKI LIST
TOP