FORGOT YOUR DETAILS?

PROTEKT E 2K ZA POD – Sjajni

Dvokomponentni sjajni završni premaz na bazi epoksi smola i odabranih pigmenata.

Namena proizvoda:

Proizvod se koristi kao pokrivni premaz u EP sistemima za zaštitu svih vrsta poroznih materijala kao što su beton, cigla i sl. Preporučuje sa za zaštitu betonskih bazena, betonskih podova i sl. Upotrebljava se u kombinaciji sa epoksi prajmerom 2k. Odlikuje se dobrom tvrdoćom i elastičnošću. Otporan je na dejstvo rastvora razbaženih kiselina, baza, soli, nafte i motornih ulja.

Opis

Protekt E 2k pokrivni je sjajni dvokomponentni završni premaz na bazi epoksi smola i odabranih pigmenata.

Ovde možete preuzeti tehničku dokumentaciju za ovaj proizvod
TEHNIČKI LIST
TOP