FORGOT YOUR DETAILS?

UNIVERZALNI ULJANI RAZREĐIVAČ

Smeša alifatičnih organskih rastvarača sa niskim sadržajem aromata.

Namjena:

Upotrebljava se za razređivanje boja i lakova na uljanoj alkidnoj bazi kao i za pranje alata.

Opis

Smeša alifatičnih organskih rastvarača sa niskim sadržajem aromata.

Ovde možete preuzeti tehničku dokumentaciju za ovaj proizvod
TEHNIČKI LIST
TOP