FORGOT YOUR DETAILS?

PROTEKT E 2K MEĐUSLOJ

Dvokomponentni međuslojni epoksidni premaz na bazi Zn fosfata i/ili gvožđe oksida kao antikorozionih pigmenata.

Namjena proizvoda:

Proizvod se koristi kao međupremaz u EP i EP/PU sistemima zaštite ČE površina u uslovima umjerene do visoke korozivnosti. Preporučuje sa za zaštitu postrojenja u hemijskoj i petrohemijskoj industriji, zaštitu mostova i dalekovoda, teretnih i putničkih vagona, plovila u riječnom i morskom saobraćaju, spoljašnjih i unutrašnjih površina rezervoara i cisterni za naftu i naftne derivate.

Opis

Protekt E 2k međusloj je dvokomponentni međuslojni epoksidni premaz na bazi Zn fosfata i/ili gvožđe oksida kao antikorozionih pigmenata.

Ovde možete preuzeti tehničku dokumentaciju za ovaj proizvod
TEHNIČKI LIST
TOP