FORGOT YOUR DETAILS?

PROTEKT E 2K OSNOVNI

Dvokomponentni osnovni epoksidni premaz na bazi Zn fosfata, mioxa i/ili gvožđe oksida.

Namjena proizvoda:

Proizvod se koristi kao osnovni premaz u sistemima za zaštitu čeličnih površina u uslovima umjerene do visoke korozivnosti. Preporučuje sa za zaštitu postrojenja u hemijskoj i petrohemijskoj
industriji, zaštitu mostova i dalekovoda, teretnih i putničkih vagona, plovila u riječnom i morskom saobraćaju.

Opis

Protekt E 2k osnovni je dvokomponentni osnovni epoksidni premaz na bazi Zn fosfata, mioxa i/ili gvožđe oksida kao antikorozionih pigmenata.

Ovde možete preuzeti tehničku dokumentaciju za ovaj proizvod
TEHNIČKI LIST
TOP