FORGOT YOUR DETAILS?

PROTEKT PU 2K 680 POKRIVNI

Dvokomponentni završni premaz na bazi poliesterizocijanatnih smola i odabranih pigmenata.

Namjena proizvoda:

Proizvod se koristi kao završni premaz u epoksi i PU sistemu zaštite ČE površina u uslovima umjerene do visoke korozivnosti. Preporučuje sa za zaštitu postrojenja u hemijskoj i petrohemijskoj industriji, spoljašnjih površina rezervoara i cisterni za naftu i naftne derivate, za zaštitu dalekovoda, mostova, obekata u morskoj sredini, teretnih i putničkih vagona.

Opis

Protekt PU 2k 680 pokrivni je dvokomponentni završni premaz na bazi poliesterizocijanatnih smola i odabranih pigmenata.

Ovde možete preuzeti tehničku dokumentaciju za ovaj proizvod
TEHNIČKI LIST
TOP