FORGOT YOUR DETAILS?

PROTEKT E 2K MEĐUSLOJ MIOKS

Međuslojni dvokomponentni epoksidni premaz na bazi Zn fosfata ,mioxa i/ili gvožđe oksida.

Namjena proizvoda:

Proizvod se koristi kao međupremaz u EP I EP/PU sistemima zaštite ČE površina u uslovima umjerene do visoke korozivnosti. Preporučuje sa za zaštitu postrojenja u hemijskoj i petrohemijskoj industriji, zaštitu mostova i dalekovoda, teretnih i putničkih vagona, plovila u riječnom i morskom saobraćaju.

Opis

Protekt E 2k miox je međuslojni dvokomponentni epoksidni premaz na bazi Zn fosfata,mioxa i/ili gvožđe oksida kao antikorozionih pigmenata.

Ovde možete preuzeti tehničku dokumentaciju za ovaj proizvod
TEHNIČKI LIST
TOP