FORGOT YOUR DETAILS?

PROTEKT PU 2K MEĐUSLOJ

Dvokomponentni međuslojni premaz na bazi akril izocijanatnog veziva.

Namjena proizvoda:

Proizvod se koristi kao međupremaz u EP i EP/PU sistemima zaštite ČE površina u uslovima umjerene do visoke korozivnost. Preporučuje sa za zaštitu postrojenja u hemijskoj i petrohemijskoj industriji, zaštitu mostova i dalekovoda, teretnih i putničkih vagona, plovila u riječnom i morskom saobraćaju, spoljašnih i unutrašnjih površina rezervoara i cisterni za naftu i naftne derivate.

Opis

Protekt PU 2k međusloj je dvokomponentni međuslojni premaz na bazi akril izocijanatnog veziva.

Ovde možete preuzeti tehničku dokumentaciju za ovaj proizvod
TEHNIČKI LIST
TOP