FORGOT YOUR DETAILS?

PROTEKT E 2K POKRIVNI

Dvokomponentni završni premaz na bazi epoksi smola i odabranih pigmenata.

Namjena proizvoda:

Proizvod se koristi kao završni premaz u epoksi sistemu zaštite ČE površina u uslovima umerene do visoke korozivnosti. Preporučuje sa za zaštitu postrojenja u hemijskoj I petrohemijskoj industriji, unutršnjih površina rezervoara i cisterni za naftu i naftne derivate. Odlikuje se otpornošću na dejstvo rastvora kiselina, baza, soli, nafte I motornih ulja.

Opis

Protekt E 2k pokrivni je dvokomponentni završni premaz na bazi epoksi smola i odabranih pigmenata.

Ovde možete preuzeti tehničku dokumentaciju za ovaj proizvod
TEHNIČKI LIST
TOP